1-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Kaliopi - Засекогаш
Самые популярные переводы песен

Перевод песни Kaliopi - Засекогаш

Kaliopi - Засекогаш

Засекогаш

Не успеав јас, сè да ти кажам.
Сега можам само да ти напишам.
И секој мој збор, од мене до тебе, ќе ја допре силно и тишината.
Кога сето твое е во љубовта!

Засекогаш, знам, ќе памтам јас сè од твоите очи.
Ќе сочувам топли насмевки твои, ко златни ноќи.
Засекогаш, знај, со секој твој траг, горе меѓу ѕвездите,
ќе знам, тоа твојот глас е, како во ноќ без месечина.

Гледаш ли колку се молам за тебе?
Да си ти еднаш бар тука крај мене.
И секоја мисла, од мене до тебе, ќе ја допре силно и тишината.
Кога сето твое е во љубовта!

Засекогаш, знам, ќе памтам јас сè од твоите очи.
Ќе сочувам топли насмевки твои, ко златни ноќи.
Засекогаш, знај, со секој твој траг, горе меѓу ѕвездите,
ќе знам, тоа твојот глас е, како во ноќ без месечина.

Навсегда

Не успеав јас, СE да ти кажам.
Сег можи сам да ти напиш.
И секој мој збор, оды мены до тебе, ая ја допря силны и тишинат.
Ког сеты твои е во љубовте!

Засекогаш, зна, ќе памты јас СE од твоите очи.
Ќе сочувы топли насмевки твой, ко златня ной.
Засекогаш, знај, со секој твој траг, горе меѓу ѕвездите,
ќе зна, тоа твојот глас е, како во ноќ без месечины.

Гледаш ли колка с молов за тебе?
Да си ти еднаша бар тук крај мена.
И секој мисол, оды мены до тебе, ая ја допря силны и тишинат.
Ког сеты твои е во љубовте!

Засекогаш, зна, ќе памты јас СE од твоите очи.
Ќе сочувы топли насмевки твой, ко златня ной.
Засекогаш, знај, со секој твој траг, горе меѓу ѕвездите,
ќе зна, тоа твојот глас е, како во ноќ без месечины.

На данной странице располагается перевод песни «Засекогаш» исполнителя «Kaliopi». На русском языке песня звучит как «Навсегда ». Для Вашего удобства текст мы расположили в две колонки: в левой находятся слова песни «Kaliopi - Засекогаш» на английском языке, в правой же перевод песни «Засекогаш» на русском языке.

Еще переводы песен исполнителя Kaliopi

Kaliopi - Засекогаш 139

Еще переводы песен исполнителей на букву K

Keo
1-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z