1-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Darko Ilievski - Како паднат од Марс
Самые популярные переводы песен

Перевод песни Darko Ilievski - Како паднат од Марс

Darko Ilievski - Како паднат од Марс

Како паднат од Марс

Само ти,
само ти си мојот патоказ
само ти,
ти ме водиш во бескрајноста,
Уууу, не... не, не,
не сакам да знам дека луѓе зборуваат за нас,
која си ти и како ти ме промени

Како паднат од Марс,
сум кога ќе те видам тебе јас
како паднат од Марс,
а без тебе јас не сум јас
Како паднат од Марс
сум кога ќе те допрам тебе јас
те молам прати ми глас,
дека сè ти значам тебе јас

(оооо кој, кој, сум јас, јас, јас, јас?
Кој сум јас, јас, јас?
Крај сум јас)

Врати ме,
те молам врати ме на овoј свет
во реалноста,
а не таму близу до ѕвездите
кажи ми сè, дали во иста љубов веруваме?
Поубава е, од секој сон на јаве

Како паднат од Марс,
сум кога ќе те видам тебе јас
како паднат од Марс,
а без тебе јас не сум јас
Како паднат од Марс
сум кога ќе те допрам тебе јас
те молам прати ми глас,
дека сè ти значам тебе јас

Словно упал с Марса

Само ти,
само ти си мојот патоказ
само ти,
ти ма водиша во бескрајносте,
Уууу, не ... не, не,
не саки да зна деки луѓй зборуваю за нас,
која си ти и како ти ме промени

Како паднат од Марс,
сумы ког ќй те виды тебе јас
како паднат од Марс,
а без тебе јас не сум јас
Како паднат од Марс
сумы ког ќй те допры тебе јас
те молы пратите ми глас,
СE дека ти знач тебе јас

(Оооо кој, кој, сум јас, јас, јас, јас?
Кој сум јас, јас, јас?
Крај сум јас)

Вратите м,
те молы вратите м на овoј свет
во реалност,
а не там близу до ѕвездишь
кажите ми СE, дали во исты љубах верувам?
Поубава е, од секој сон на јаве

Како паднат од Марс,
сумы ког ќй те виды тебе јас
како паднат од Марс,
а без тебе јас не сум јас
Како паднат од Марс
сумы ког ќй те допры тебе јас
те молы пратите ми глас,
СE дека ти знач тебе јас

На данной странице располагается перевод песни «Како паднат од Марс» исполнителя «Darko Ilievski». На русском языке песня звучит как «Словно упал с Марса ». Для Вашего удобства текст мы расположили в две колонки: в левой находятся слова песни «Darko Ilievski - Како паднат од Марс» на английском языке, в правой же перевод песни «Како паднат од Марс» на русском языке.

Еще переводы песен исполнителя Darko Ilievski

Еще переводы песен исполнителей на букву D

Dev
Dio
dOP
DQ
DSF
DyE
1-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z